Add Entry

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej - Podsumowanie
piątek, 25 października 2013 13:40

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej odbyło się dniach 3-4 października br. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Konferencja była jednym ze spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń 2013

Podczas Forum poruszano szereg zagadnień branżowych. Omówione zostały m.in.:

 wymagania norm serii EN 3834 w procesach certyfikacji wytwórców konstrukcji spawanych w świetle normy EN 1090,

 kwalifikowanie personelu spawalniczego w świetle wymagań norm europejskich,

 norma FprEN ISO 9606-1,

 pomiar szczelności złączy spawanych – analiza krytyczna kilkunastu przypadków,

 kwalifikowanie technologii spawania wg wymagań EN i przepisów niemieckich,

 system certyfikacji personelu NDT wg normy EN ISO 9712:2012,

 SAT – nowy, wysokowydajny proces spawania metodą MAG,

 technika Phased Array (PA) i TOFD.

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej, eksperci zewnętrzni oraz z ramienia TÜV Akademia i TÜV Rheinland Polska.

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej zorganizowane zostało przez TÜV Akademia Polska we współpracy z TÜV Rheinland Polska. Konferencja była okazją do przedyskutowania zagadnień branżowych i wymiany opinii między uczestnikami spotkania.

 

 

STATYSTYKI

Użytkowników : 6307
Artykułów : 75
Odsłon : 441398

KONTAKT

email